Techfix

Techfix

£15.80

Diamond Discs

Diamond disc 355.514

£11.44£12.97

Diamond Burs

HP Diamond 805

£8.25£20.61
£16.48£27.00

Diamond Burs

HP Diamond 5848L.023

£22.89
£21.00£170.00

-Special offers

Crownboxes

£25.00£190.00

Diamond Burs

HP Diamond 808

£8.25£11.01

Scheftner

Occlusion Spray

£15.00

Ceramic Polishers

Exa Cerapol 0301UM

£9.16£47.27

Diamond Burs

HP Diamond 807

£9.99£12.48

Diamond Burs

HP Diamond 801

£8.25£16.50

Diamond Discs

Diamond disc 327.514

£14.49

-Special offers

Membrane Boxes

£69.00£275.00